150 +994505000150

Dəyərlər

  • milli-mənəvi dəyərlərə və dövlətçiliyə həmişə sadiqlik nümayiş etdirmək; 

  • şəffaflıq, ədalətlilik, məsuliyyətlilik və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə daima əməl etmək;

  • hədəflərə doğru vahid komanda şəklində işləmək, bilik və təcrübəni böluşmək mədəniyyətini təmin etmək;

  • peşəkarlıq, təşkilatçılıq, yenilikləri, davamlı təkmilləşməni və yaradıcı düşüncəni stimullaşdırmaq.