150 +994505000150

Missiyamız

Cəmiyyətin sosial, iqtisadi və mədəni inkişafına töhfə vermək məqsədilə regionlarda ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi, əhalinin elm, təhsil, səhiyyə, idman, turizm, ekologiya, sosial təminat, iqtisadiyyat, mədəniyyət, incəsənət, sahibkarlığın inkişafı və digər sahələrdə mövcud problemlərinin dövlət və bələdiyyə orqanları ilə əməkdaşlıq və dialoq şəraitində həllinə nail olunması, müxtəlif sahələrdə layihələrin icrası, dövlət tərəfindən regionların inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlərə dəstək verilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməkdir.