150 +994505000150

“Genderyönümlü pedaqogika” üzrə təlimləndirilən 400-ə yaxın müəllim təhsil sistemində gender bərabərliyini təşviq edəcək

15 dekabr 2022
Paylaş
“Genderyönümlü pedaqogika” üzrə təlimləndirilən 400-ə yaxın müəllim təhsil sistemində gender bərabərliyini təşviq edəcək

Bakı, Gəncə və Lənkəranda keçirilən “Genderyönümlü pedaqogika” üzrə təlimlərə cəlb edilən 400-ə yaxın müəllim gender bərabərliyi mövzusunda məlumatlılığını artırıb. Qeyd edilən təlimlər Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən, BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyi və BMT-nin Əhali Fondu tərəfindən birgə həyata keçirilən “Avropa İttifaqı gender bərabərliyi naminə: Birlikdə gender stereotiplərinə və gender əsaslı zorakılığa qarşı” proqramı çərçivəsində Elm və Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaşlıq əsasında “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi tərəfindən icra edilən “Genderə həssas məktəblərin təşviqi” layihəsi çərçivəsində keçirilib.

Təlimlərin əsas məqsədi layihənin hədəf regionları olan Bakı, Gəncə və Lənkəran şəhərlərində yerləşən ali və ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin genderə həssas pedaqogika üzrə biliklərinin təkmilləşdirilməsi, gender bərabərliyinə əsaslanan təhsil sisteminin müxtəlif aspektləri haqqında məlumatlandırılması, həmçinin bu sahədə praktiki bacarıq və səriştələrinin artırılmasıdır.

Hədəf regionların hər birində 4 həftə davam edən interaktiv təlimlər müəllimlərin genderə həssas pedaqogika üzrə bilik, bacarıq və yanaşmalara yiyələnməsini təmin etməklə yanaşı, onların qız və oğlanların tədris və təlim proseslərində bərabər iştirakına imkan yaradan genderə həssas metodologiyalardan istifadəsinə dair məlumatlılığını artırıb.

“Biz məktəb və sinif daxilində şagirdlərə cinsindən asılı olmayaraq bərabər tədris və fəaliyyət mühitinin yaradılmasının vacibliyinə diqqət yönəltməyə çalışdıq. Eyni zamanda, sinif otağının oğlan və qız şagirdlərinin ehtiyaclarına  uyğunlaşdırılmasının əhəmiyyətindən danışdıq. Təlimdə iştirak edən müəllimlər inkişafetdirici və dəstəkləyici mühitin təşkilində gender aspektini nəzərə almağın yeni yollarını öyrəndi və maraqlı təkliflərlə çıxış etdilər.” - Genderyönümlü pedaqogika üzrə “Təlimçilər üçün təlim” proqramının iştirakçısı, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin baş müəllimi, təlimçi Gülşən Eminova bildirib.

Təhsil sistemi vasitəsilə məktəb icmaları və geniş ictimaiyyətin gender məlumatlılığının artırılması və gender stereotiplərinin aradan qaldırılması məqsədilə icra olunan “Genderə həssas məktəblərin təşviqi” layihəsi çərçivəsində, həmçinin genderyönümlü pedaqogikaya dair yeni hazırlanmış məzmunun ibtidai pedaqoji təhsilin kurrikulumuna inteqrasiyası, eləcə də bu sahədə davranış dəyişikliyinə yönəlmiş kampaniyaların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, layihə üzrə hazırlanmış genderyönümlü pedaqogikaya aid təhsil resurslarının məzmunu müəllimlərin sinifdə qarşılıqlı əlaqəni genderə həssas və öyrənmə mərkəzli etmək üçün səriştələrini artırmaqla, onların peşəkar ehtiyaclarına cavab verir.


FOTO